MICROSOFT GIỚI THIỆU CÔNG CỤ MỚI CHO VISUAL STUDIO,.NET CORE.

Power Productivity Tools cho Visual Studio và .Net core Tools bổ sung các chức năng khác nhau từ lỗi nổi bật tới khả năng của Docker.

Microsoft đang thực hiện những động thái trong tuần này để cải thiện công cụ cho cả Visual Studio IDE và thời gian chạy mã nguồn .Net Core.

Trước khi ra mắt chính thức Visual Studio 2017 IDE, đã diễn ra vào thứ ba. Microsoft phát hành Power Productivity Tools cho IDE. Các phần mở rộng bao gồm Custom Document Well, cung cấp các hành vi cấu hình cho các tài liệu của Visual Studio; Solution Error Visualizer, làm nổi bật các lỗi và đưa ra cảnh báo trong công cụ xem Solution Explorer; Power Commands cung cấp các phần mở rộng như Copy Path và Open Command Prompt; và Time Stamp Margin, cung cấp một mốc thời gian cho việc gỡ rối cửa sổ đầu ra.

Công cụ Structure Visualizer, trước đây có trong Power Productivity Tools, đã không được đưa vào bản phát hành vào năm 2017. Công cụ này đã bổ sung các dấu hiệu thị giác để biểu đạt cú pháp các cụm mã. “Các phần của Structure Visualizer đã chứng minh rất phổ biến rằng chúng đã được thể hiện trong sản phẩm.” Justin Clareburt quản lý chương trình cao cấp của Visual Studio đã nói. “ Visual Studio 2017 giờ đây đã có một tính năng mới được gọi là Structure Guidelines được bật mặc định cho một số ngôn ngữ.”

Các tiện ích mở rộng có thể được truy cập từ Visual Studio Marketplace hoặc trong chính IDE, từ hộp thoại Extensions và Updates.

Cũng trong tuần này, Microsoft đã phát hành phiên bản 1.0 của Net core Tools. Chúng làm việc với Net Core, nền tảng phát triển đa mục đích của Microsoft có thể được sử dụng cho việc phát triển thiết bị, cloud và IoT. Được hỗ trợ trên Windows, Linux và MacOS, các công cụ có thể được sử dụng với trình soạn thảo mã Visual Studio, tại dòng lệnh hoặc bằng Visual Studio 2017.

Bản 1.0 phát hành có tính tương hợp giữa . Net Core, .Net Standard, và .Net Framework cho phép, ví dụ một dự án .Net Core thêm một tham chiếu tới dự án .Net Standard. Các nhà phát triển cũng có thể dễ dàng định hình liên tục việc xây dựng một thể thống nhất cho ứng dụng ASP. Net Core với sự hỗ trợ của Docker và sự cung cấp liên tục các dịch vụ Azuer Container từ Visual Studio. Các công cụ cung cấp sự hỗ trợ MS Build cho các dự án .Net Core, mô tả một định dạng dự án csproj  được đơn giản hóa để dễ dàng chỉnh sửa bằng tay , và hỗ trợ các ký tự đại diện để các nhà phát triển không phải liệt kê tất cả các tên tập tin nguồn.